LEADER (lokale initiatieven)

Zorgboerderij versterkt leefbaarheid regio

Aan de rand van het Groningse Vriescheloo wordt druk gewerkt aan de verbouw van een voormalige boerderij. Op de locatie wordt een zorgboerderij gerealiseerd voor de opvang van dementerende ouderen. Daarnaast komen er twee kamers voor respijtzorg, zodat mantelzorgers even ontlast kunnen worden.

Zorgboerderij De Lindehoeve is een initiatief van Jaqcueline Greven. Ze werkte dertig jaar als activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis en haar wens was een eigen zorgboerderij te beginnen, samen met haar dochters. Ze start de zorgboerderij met haar dochter Jannemiek, dochter Annemarie zit nog op school. Het is de bedoeling dat er dagelijks tien tot twaalf dementerende ouderen naar de zorgboerderij komen voor dagbesteding. ‘We gaan zoveel mogelijk met de cliënten naar buiten’, vertelt Greven. ‘Er komt nog een dierenverblijf en een kas met een moestuin.’

De hele verbouwing vergt een investering van zo’n 275.000 euro. Greven ging op zoek naar subsidiemogelijkheden en werd verwezen naar het Europese LEADER-fonds. Dit fonds financiert 40 procent van de kosten. Een wezenlijke bijdrage om het project te kunnen realiseren, stelt Greven. ‘Zonder subsidie waren we ook gestart, maar was het wel moeilijker geworden. Aan de LEADER-subsidie zijn wel voorwaarden verbonden. Het kostte tijd en energie om de aanvraag in te dienen en je krijgt drie jaar de tijd om het project te realiseren.’

De praktijk wijst uit dat er behoefte is aan dergelijke kleinschalige dagbesteding aan dementerende ouderen. Ouderen kunnen hierdoor langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Het project versterkt de leefbaarheid van het dorp en zorgt op termijn voor werkgelegenheid. ‘De leefbaarheid was een belangrijk argument om voor de subsidie in aanmerking te komen’, vertelt Greven. Op termijn zullen er ook kamers voor kortdurende opname worden gerealiseerd, bedoeld voor patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, maar nog wel verzorging nodig hebben.

Jacqueline Greven