LEADER (lokale initiatieven)

Zorgvakanties De Köller - LEADER Zuidwest Twente

Doelstelling van dit project is om het voor mensen met een (intensieve) zorgvraag mogelijk te maken om eventueel samen met mantelzorgers en familie, van een zorgeloze vakantie te genieten in de Groene Poort, het groene gebied in het midden van Twente. Op dit moment zijn de mogelijkheden voor dit type zorgvakanties in Twente beperkt. De familie Lucas wil zorgvakanties mogelijk maken in de normale setting van een minicamping te midden van de andere gasten, zodat de gasten met zorgvraag even uit de sfeer van het verpleeg- of verzorgingshuis kunnen stappen en ook familieleden kunnen meenemen. Doelgroep voor deze vorm van vrijetijdsbesteding zijn mensen met een meer of minder intensieve zorgvraag uit Twente en daarbuiten. Binnen het project wordt, op de plaats waar nu een oude varkensstal staat, een accommodatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om de benodigde zorg ook tijdens de vakantie te kunnen geven. Hiertoe wordt samengewerkt met onder meer Buurtzorg, Carint en Trivium Meulenbelt die op locatie de benodigde zorg kunnen verlenen. Onderdeel van het project is ook het ontwikkelen van arrangementen samen met andere aanbieders van zorgvakanties en lokale ondernemers en organisaties. Tevens zal een marketingstrategie worden ontwikkeld. Speciale aandacht gaat uit naar de duurzaamheidsaspecten van de nieuwe accommodatie, alsmede inpassing van deze ontwikkeling op het erf en in het landschap.

Start: voorjaar 2017
Gereed: medio 2018

Projectpartners: diverse zorgorganisaties
Links: www.dekoller.nl