Nieuws

Zuid-Holland zoekt pioniers om samen een grote sprong te maken naar duurzame landbouw

De provincie Zuid-Holland komt rond de zomer 2018 met twee POP3 openstellingen voor innovatie onder het motto “Een vernieuwende aanpak voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen.” De provincie is op zoek naar koplopers in de landbouw- en voedselketens die willen bijdragen aan deze ambitie. Het gaat om ondernemers, initiatiefnemers met vernieuwende ideeën en initiatieven die deze willen uitproberen in een proeftuin. Samenwerken, investeren en kennis delen zijn de sleutelwoorden voor de sprong naar een duurzamere landbouw. In deze flyer is meer informatie over de openstellingen van deze POP3-maatregelen te vinden.

Twee maatregelen

Voor de innovatiemaatregelen heeft Zuid-Holland gedurende de looptijd van het POP3-programma in totaal €15,08 mln. beschikbaar. Deze POP3-subsidies bestaan voor de helft uit Europees en voor de helft uit provinciaal geld. Een behoorlijk deel is of wordt al besteed. Het resterende budget wil de provincie dit jaar benutten. Voor de twee maatregelen is het dit jaar mogelijk om aanvragen in te dienen in de volgende periode:

  • Kennisoverdracht duurzame innovatieve landbouw (POP3 maatregel 1). Opengesteld van 7 mei 2018 tot 20 juni 2018.
  • Samenwerking voor innovaties duurzame landbouw (POP3 maatregel 7). Opengesteld van 11 juni 2018 tot 30 augustus 2018