Nieuws

18 april 2018

De klimaatopgave leidt op lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor...

18 april 2018

Op 5 april jl. vond de stakeholdersbijeenkomst "Het GLB uit de startblokken" plaats. Een...

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Zij hebben maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland.
Het programma richt zich op vijf thema's. Klik op een thema voor meer informatie.

Please configure this section in the admin page