Nieuws

22 juni 2018

Samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen wil het kabinet...

21 juni 2018

‘De Staat van de Boer’ is het grootste opinieonderzoek dat ooit in Nederland onder...

4 juni 2018

Marc Balemans (Regiocoördinator DAW), Dorine Kea (LTO Noord), Toon van Kessel (Vitens), Toon...

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Zij hebben maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland.
Het programma richt zich op vijf thema's. Klik op een thema voor meer informatie.

Please configure this section in the admin page