Nieuws

16 mei 2019

Tijdens de vierde openstelling van de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) vroegen 741...

9 mei 2019

“De landbouwsector kan een grote speler in de energietransitie. Ze zitten op de biomassa...

9 mei 2019

Zairah Khan, medeoprichter van stichting Blue O2, ziet de zee als groot potentieel om...

Evenementen

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Zij hebben maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland.
Het programma richt zich op vijf thema's. Klik op een thema voor meer informatie.