Nieuws

17 september 2019

Op 10 september werd in Ens (Noordoostpolder) de Akker van de Toekomst geopend. De...

9 september 2019

Chris Koopmans van het Louis Bolk Instituut heeft een groot bodemnetwerk en hij loopt al...

9 september 2019

Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam bodembeheer? Gerrie Haenen is projectleider voor...

Evenementen

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Zij hebben maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland.
Het programma richt zich op vijf thema's. Klik op een thema voor meer informatie.