Nieuws

6 februari 2020

De Europese Unie hecht veel waarde aan het verspreiden van de kennis die via het...

29 januari 2020

Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en technologie...

28 januari 2020

De letterlijke betekenis van het woord ‘transitie’ is het overgaan van het een in het...

Europa, het Rijk en de provincies werken samen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Zij hebben maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland.
Het programma richt zich op vijf thema's. Klik op een thema voor meer informatie.